Surprise Me!

SF Light Novels

My Female Apprentices Are All Big Shots From the Future

SF Light Novels
100 episodes · Manhua Ongoing My Female Disciples are all Future Masters of the Heavens Wo De Nv Tudimen Dou Shi Weilai Zhu Tian Da Lo My Female Apprentices Are All Big Shots From the Future Wǒ De Nǚ Túdìmen Dōu Shì Wèilái Zhū Tiān Dà Lǎo 我的女徒弟们都是未来诸天大佬 諸天聖者〜崩壊世界と女弟子〜
6.7

Sejarah ‘long river’ sedang menghadapi keruntuhan, seorang Taoist terkuat kembali ke seratus ribu tahun yang lalu dengan basis kultivasi seluruh tubuh? Ding~ Tugas sistemmu telah tiba, dan tugasnya adalah menaklukkan murid perempuan terserah padamu!